Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке у отвореном поступку, са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку добара: Цвеће и зеленило, ЈН 77/19
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о обустави поступка