Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за набавку радова: Адаптација објеката МУП-а, ЈН 44/19
Позив
Документација
Питања и одговори
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму