Финансије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза-, ЈН-218/15
Позив
Документација
Обавештење о закљученом уговору 09.10.2015.