Финансије

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 68/20 - РЕМОНТ ХЛАДЊАЧА У РЕСТОРАНИМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка