Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга: Услуга сервисирања фотокопир апарата, ЈН-12/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору за 2019.год.