Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Риба свежа и замрзнута за одсек Нови Сад, ЈН-14/19
Позив
Документација
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Oдлукa o дoдeли угoвoрa