Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Керозин (млазно гориво) за хеликоптере, ЈН број 13/19
Позив
Документација
Одлукa о додели говора
Обавештење о закљученом уговору