Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: Поправка возила марке „BMW 750 IL“, ЈН број 217/15
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ