Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Пиво, вино и жестока пића за ресторане и хотеле наручиоца, ЈН 11/19
Позив
Документација
Питање и одговор
Одлука о закључењу Оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом оквирном споразуму