Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Сокови газирани, ЈН 8/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору