Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Ангажовање странoг експерта за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 15/14
Позив
Документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке