Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним оварањем конкуренције за набавку услуга: Сервисирања угоститељске електро опреме, ЈН број 73/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом oквирном споразуму
Решење о исправци одлуке о закључењу оквирног споразума