Финансије

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредност са закључењем оквирног споразума: "Форензички софтвер Access Data FTK", ЈН 81/19
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка