Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуга - Изнајмљивање опреме и другог материјала за одржавање промоција, ЈН 32/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму