Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Презенти, за потребе Кабинета министра, ЈН број 98/20
Позив
Документација
Одговори на питања
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору