Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума без поновног отварања конкуренције: Кафа, ЈН број 4/20
Позив
Документација
Обавештење о закљученом уговору за 2021. годину