Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге са закључењем оквирног споразума: Годишња подршка за форензички софтвер Magnet Forensic Internet Evidence Finder, за потребе МУП-а, ЈН број 87/19
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави у поступку