Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Сервисирање роботехничких комплекса ЈН 128/19
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка