Финансије

Позив за подношење понуда у поступку мале вредности јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума - Одвоз хемијског и биолошког отпада из ДНК лабораторије и др., за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 92/19
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка