Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Колонијал, ЈН 9/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору