Финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга: Одржавање телефонске опреме типа Alcatel, ЈН 255/18
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору