Финансије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности добара са закључењем Оквирног споразума: Рукавице за једнократну употребу, ЈН 120/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу oквирног споразума