Финансије

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда са закључењем оквирног споразума за набавку услуга - Одржавање сертификационог тела, ЈН 139/19
Документација Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
Одлукa о закључењу oквирног споразума
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму
Oбавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору