Финансије

Позив за подношење понуда - Намештај (плочасти намештај - столови, ормари и др. - I i II категорија; столице, радне фотеље и др - I i II категорија; метални намештај за ЈН 34/19
Позив
Документација
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Нова важећа конкурсна докуменатација
Одговор на питање
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума