Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
21. 2019: I квартал, образац - подаци о уговорима
22. 2019: I квартал, образац А1 - измене уговора
23. 2019: I квартал, образац А2 - извршење уговора
24. 2019: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
25. 2019: I квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
26. 2019: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
27. 2018: IV квартал, образац - подаци о уговорима
28. 2018: IV квартал, образац А1 - измене уговора
29. 2018: IV квартал, образац А2 - извршење уговора
30. 2018: IV квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
31. 2018: IV квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
32. 2018: IV квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
33. Прва измена плана јавних набавки МУП-а за 2019. годину
34. План јавних набавки за 2019. годину
35. 2018: III квартал, образац - подаци о уговорима
36. 2018: III квартал - непланиране набавке
37. 2018: III квартал, образац А1 - измене уговора
38. 2018: III квартал, образац А2 - извршење уговора
39. 2018: III квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
40. 2018: III квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује