Финансије

Електронске набавке

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАБАВКЕ

 

Електронске набавке су набавке које омогућавају бржу и бољу међусобну сарадњу и комуникацију свих учесника у процесу набавки. Сповођењем овог посебног облика поступка јавне набавке, сам процес набавке је транспарентнији, конкурентнији и на крају, што је и најбитније за наручиоца, повољнији. Нарочита предност електронских набавки огледа се у много бољој и ефикасној комуникацији посебно у размени информација између самих учесника у поступку, како и у скраћивању трајања самог процеса набавке.

 

Министарство унутрашњих послова је први орган државне управе који је кроз систем софтверске апликације увео електронске набавке и омогућава регистрацију понуђача да директно учествују и прате све набавке у оквиру Министарства. Увођењем поменуте апликације у процес рада Министарства унутрашњих послова даје се могућност понуђачима, да своје понуде у складу са одредбама чланова 42.- 47. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12) достављају и у електронском облику. Апликација је намењена за свеобухватну организацију и сповођење електронских лицитација и у свему је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, обавезом примене електронске лицитације, Законом о електронском потпису („Службени гласник Републике Србије“ број 135/04), Законом о електронском документу („Службени гласник Републике Србије“ број 51/09).

 

УЛАЗ НА САЈТ „ЕЛЕКТРОНСКЕ НАБАВКЕ“