Građani

6.Način računanja vremena boravka u EU koje su članice Šengenskog prostora i izvan EU koje su članice Šengenskog prostora

Uredba (EU) br. 2016/339 Evropskog parlamenta i Veća od 09.03.2016. godine, o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o Šengenskim granicama), u članu 6. stav 1. uređuje kretanje državlјana trećih zemalјa preko granice, koji predviđa: „Za planirani boravak na državnom području država članica u trajanju od ne više od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, koje podrazumeva uzimanje u obzir period od 180 dana koje prethodi svakom danu boravka“.
Za računanje vremena boravka u državama Šengenskog područja koristi se „Šengen kalkulator“ koji možete pronaći na linku http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html.
Takođe, obaveštavamo Vas da je Evropska komisija pokrenula internet stranicu, koja sadrži redovno ažurirane informacije o putovanjima u okviru EU (reopen.europa.eu), na svim jezicima EU. Napominjemo da Republika Srbija nije država članica Evropske Unije, kao ni država članica Šengenskog prostora, te računanje dužine boravka i način računanja boravka u ovim državama nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprave granične policije.