Građani

Nošenje oružja

Fizičkom licu koje ima registrovano oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B (pištolji i revolveri) može se izdati dozvola za nošenje oružja.

 Zahtev se podnosi nadležnom organu prema mestu prebivališta vlasnika. Prilikom podnošenja zahteva fizičko lice mora da učini verovatnim da mu je lična bezbednost bitno ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj meri da je za njegovu bezbednost neophodno nošenje oružja. Izdavanje dozvole za nošenje oružja rešenjem odobrava direktor policije ili policijski službenik koga on za to ovlasti.

Dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost na osnovu rešenja kojim je nošenje oružja odobreno izdaje nadležni organ. Dozvola za nošenje oružja važi uz oružni list.

Imalac dozvole za nošenje oružja može, uz oružni list, nositi u isto vreme samo jedan komad oružja za koje mu je izdat oružni list. Na javnom mestu, imalac dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost oružje ne sme učiniti vidljivim drugim licima, odnosno ne sme nositi oružje na način koji izaziva uznemirenje drugih lica.

Dozvola za nošenje oružja se izdaje sa ograničenim rokom važenja do pet godina.