Građani

Otpust iz državljanstva Republike Srbije

Zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije , može se podneti lično ili preko ovlašćenog punomoćnika preko nadležne policijske uprave, odnosno policijske stanice, po poslednjem prebivalištu na teritoriji Republike Srbije, pre odlaska u inostranstvo, odnosno preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Prilikom podnošenja zahteva za otpust preko nadležne policijske uprave, odnosno policijske stanice, uz uredno popunjen zahtev za otpust, potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • garanciju da će stranka biti primljena u strano državljanstvo ili dokaz da je već stekla strano državljanstvo i prevod garancije, odnosno dokaz od ovlašćenog sudskog tumača (ovaj dokaz stranka je dužna da pribavi i pre podnošenja zahteva za otpust);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 • uverenje nadležnog opštinskog suda po poslednjem mestu prebivališta u Republici Srbiji da se protiv lica ne vodi krivični postupak;
 • potvrdu uprave javnih prihoda o izmirenim porezima (po poslednjem mestu prebivališta u Republici Srbiji);
 • fotokopiju pasoša odnosno lične karte;
 • uverenje da su izmirene imovinsko-pravne obaveze iz odnosa roditelja i dece od Centra za socijalni rad.

Ukoliko stranka podnosi zahtev za otpust iz državljanstva preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, uz uredno popunjen zahtev za otpust iz državljanstva potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • garanciju da će stranka biti primljena u strano državljanstvo ili dokaz da je već stekla strano državljanstvo i prevod garancije od ovlašćenog sudskog tumača;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 • fotokopiju pasoša odnosno lične karte (ostale dokaze ovo Ministarstvo u prethodnom postupku pribavlja službenim putem).

Po prispeću zahteva za otpust, predatih preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi prethodni postupak i po okončanju postupka donosi rešenje. Dužina trajanja celokupne procedure od momenta prispeća zahteva za otpust, predatih preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, kao i zahteva za otpust predatih preko nadležne policijske uprave, odnosno policijske stanice, zavisi od potrebnih provera ispunjenosti uslova za otpust, predviđenih Zakonom o državljanstvu Republike Srbije.

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz službene evidencije:

 • o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih)
 • evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 • druge službene evidencije kod nadležnih organa u Republici Srbiji u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid sledeća dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige, evidencije državljana Republike Srbije i druge službene evidencije, koje vode nadležni organi Republike Srbije u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.“