Građani

Kako da jedan od roditelja izvadi dokumenta detetu ako je drugi roditelj nedostupan, a kako ako je drugi roditelj preminuo?

Zakonom o putnim ispravama (“Sl. glasnik RS”, br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10) regulisano je da za maloletno lice zahtev za izdavanje pasoša podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti drugog roditelja u sledećim slučajevima:

  1. ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;
  2. ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;
  3. ako je jedan od roditelja umrlo lice;
  4. ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja; ukoliko je brak razveden i ukoliko postoji presuda nadležnog sudskog organa kojom je jednom od roditelja dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, nije potrebna saglasnost drugog roditelja, koji ne vrši roditeljsko pravo;
  5. u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.