Грађани

Где могу да добијем уверење о држављанству?

Успостављањем Јединственог централог система - регистра матичних књига омогућено је грађанима прибављање уверења о држављанству, као и извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих у било којој матичној служби на териритоји Републике Србије без обзира  у којој је матичној служби је извршен упис тих чињеница.