Грађани

Изношење са територије Р Србије оружја и муниције за које је издато Одобрење ...

Лице које прелази државну границу дужно је да полицијском службенику пријави да преко државне границе Републике Србије износи оружје и муницију за које је од надлежног органа (полицијске управе) издато Одобрење за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије или Одобрења за изношење оружја и муниције из Републике Србије.