Грађани

Када поседујем биометријску личну карту Републике Србије, која су документа потребна да бих добио биометријски пасош и обрнуто?

У случају када лице поседује биометријску личну карту, а подноси захтев за биометријски пасош, треба да приложи:

  1. важећу личну карту - на увид;
  2. може се приложити и фотографија величине 50х50мм - "en face", на једнобојној сивој позадини - (није обавезно - по жељи грађана);
  3. путну исправу чији је рок важења истекао или не може служити својој намени - на увид;
  4. доказ о уплаћеним накнадама за образац пасоша.

У случају када је грађанину већ издата биометријска путна исправа, приликом накнадног подношења захтева за издавање личне карте грађанин је у обавези да, приложи на увид претходну личну карту, односно биометријску путну исправу, уз доказе о уплаћеним накнадама за издавање личне карте.

Уколико је дошло до промене неког од података који су евидентирани у већ издатом документу, без обзира да ли се ради личној карти или пасошу, орган ће по службеној дужности, уз сагласност лица, прибавити потребан извод из матичне књиге рођених, извода из матичне књиге венчаних, извода из матичне књиге умрлих.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведени документ уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених које воде надлежни органи Републике Србије.