Грађани

Како да поступите када изгубите нову биометријску личну карту или пасош?

Сходно Закону лице које остане без личне карте је дужно да без одлагања пријави нестанак личне карте организационој јединици Министарства која је несталу личну карту издала и која ће донети решење којим се лична карта проглашава неважећом. Након што се нестала лична карта прогласи неважећом грађанин је дужан да поднесе захтев за издавање нове личне карте.

Лице које изгуби путну исправу дужно је да, без одлагања, пријави нестанак путне исправе најближој полицијској управи, односно полицијској станици Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Ако је путна исправа нестала у иностранству, ималац исте је дужан да њен нестанак пријави најближем дипломатском или конзуларном представништву Републике Србије. Напомињемо да нестанак неважеће путне исправе нисте у обавези да пријавите надлежном органу унутрашњих послова.