Грађани

Преношење оружја преко државне границе

У складу са чланом 34. Закона о оружју и муницији, оружје и муниција који се могу набављати и регистровати у складу са овим законом, могу се, приликом увоза и извоза, преносити преко државне границе, у складу са прописима о извозу и увозу оружја и муниције, спољнотрговинском промету, транспорту опасног терета и уз пријаву органу надлежном за спровођење граничне контроле.

Лице које прелази државну границу дужно је да полицијском службенику пријави да преко државне границе Републике Србије преноси оружје и муницију.