Грађани

Привремено уношење оружја и муниције на територију Републике Србије од стране страних држављана или транзит

Лице који прелази државну границу дужно је да полицијском службенику пријави да привремено уноси оружје и муницију на територију Републике Србије, да са оружјем транзитира кроз Републику Србију или да са територије Републике Србије износи оружје које је привремено унето на територију Републике Србије или је у транзиту кроз Републику Србију.

За оружје и муницију које лице привремено уноси или је у транзиту кроз Републику Србију, а за потребе лова и спорта, гранична полиција ће на граничном прелазу, на поднет захтев издати Одобрење за уношење оружја и муниције у Републику Србију. Лице које оружје и муницију уноси у Републику Србију, дужно је да приликом граничне контроле докаже своје право на држање, ношење и транзит оружја и муниције преко територије Републике Србије, као и разлог уношења оружја и муниције у Републику Србију.

Оружје и муниција могу се уносити и износити преко државне границе само на међународним граничним прелазима, осим ако међународним уговором није другачије предвиђено.