Грађани

3.Услови за улазак страних држављана у Републику Србију без виза

Влада Републике Србије је на основу Закона о странцима, донела Одлуку о уласку без виза у Републику Србију носиоца страних путних исправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава и носиоца страних путних исправа који имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама (Сл. гл. РС“, број 119/14). Сходно наведеном, страни држављани, носиоци свих врста путних исправа, осим путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама, могу да уђу, транзитирају и бораве без визе у Републици Србији, ако поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске Уније или визу Сједињених Америчких Држава, најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци.