Грађани

2.Услови за улазак страних држављана у Републику Србију са личном картом

За прелазак државне границе, потребна је важећа путна исправа или друга исправа прописана за прелазак државне границе.

Такође, Влада Републике Србије, је на основу Закона о странцима, донела Одлуку о земљама чији држављани могу да улазе у Републику Србију са важећом личном картом (Сл. Гласник РС“, број 38/10, 86/13, 2/12, и 140/20, „Сл. Лист СЦГ – Међународни уговори“ бр. 12/04). Сходно наведеном у Републику Србију, са важећом личном картом могу да уђу држављани земаља чланица Европске уније, Швајцарске Конфедерације, Краљевине Норвешке и Републике Исланд, као и држављани Црне Горе, Републике Северне Македоније, Републике Албаније и Босне и Херцеговине.