Građani

Izdavanje nove probne vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije

Ako lice sa probnom vozačkom dozvolom položi ispit za vozača vozila jednu od ostalih kategorija - A1, A2, A, B1 i B, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće do datuma važenja probne vozačke dozvole koja je prvo izdata.

Uz zahtev treba priložiti:

  1. lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima novopoložene kategorije, koje nije starije od šest meseci;
  2. uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima novopoložene kategorije;
  3. važeću ličnu kartu na uvid;
  4. uplatnica generisana na portalu eUprave 

 

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu.