Грађани

Уверење о (не)кажњавању

Захтеви се подносе ради остваривања права грађана како у Републици Србији тако и у иностранству.

Захтев за издавање уверења о (не)кажњавању може да се поднесе лично надлежној полицијској управи по месту рођења или полицијској станици на општини у којој је лице пријављено.

Уколико се тренутно налазите у иностранству, захтев можете поднети званичним државним органима Републике Србије – надлежном ДКП РС у земљи у којој се тренутно налазите, који ће преко Министарства спољних послова РС, бити прослеђен надлежној управи МУП-а Републике Србије.

Уколико лице није у могућности да лично поднесе захтев и преузме уверење, то у његово име може учинити и лице које има потписану и оверену сагласност од стране нотара. Такође адвокат, уз приложено пуномоћје лица на које се уверење односи, може предати захтев и преузети уверење.

Захтев се може поднети и путем електронског сервиса еУправе, при чему је неопходно да корисник поседује квалификовани електронски сертификат. На линку портала еУправе детаљно је описан поступак подношења захтева за издавање уверења.

За сва додатна питања можете се обратити овом Министарству путем електронске поште на емаил: kaznenaevidencija@mup.gov.rs