Грађани

Истовремено подношење захтева за личну карту и пасош

Када грађани истовремено подносе захтев за издавање биометријске личне карте и биометријског пасоша, а при томе не мењају ништа од личних података или пребивалиште, уз одговарајуће доказ о уплаћеним накнадама за издавање наведених докумената, неопходно је ставити на увид следећа документа:

  • личну карту или другу важећу исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева;
  • по жељи, није обавезно, фотографију величине 50х50 мм, која верно приказује лик подносиоца захтева, на једнобојној сивој позадини, која не сме да буде старија од шест месеци и мора да испуњава услове прописане у члану 21. Правилника о личној карти (''Службени гласник Рeпублике Србије'', 11/07 и 9/08), за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта.

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећих докумената:

  • извода из матичне књиге рођених (у случају првог издавања биометријске личне  карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података евидентираних у наведеном документу);
  • уверења о држављанству (у случају првог издавања биометријске личне карте, односно биометријског пасоша, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података евидентираних у наведеном документу).

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихови захтеви били решени у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

Када грађани, који већ имају биометријски пасош и при томе не мењају ништа од личних података или пребивалиште, подносе захтев за издавање биометријске личне карте, уз одговарајући доказе о уплаћеним накнадама за издавање личне карте, неопходно је ставити на увид следећа документа:

  • претходну личну карту или (уколико је лична карта изгубљена) другу важећу исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца захтева .

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећег документа:

  • извода из матичне књиге рођених (уколико приликом издавања биометријског пасоша није скениран извод из матичне књиге рођених).

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведени документ уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених које воде надлежни органи Републике Србије.

 

ЗАКАЖИ ТЕРМИН (еУправа)