Грађани

Истовремено подношење захтева за пасош и личну карту

Када грађани истовремено подносе захтев за издавање биометријске личне карте и пасоша, потребно је да приложе:

 • личну карту или другу важећу исправу – из које се може поуздано утврдити идентитет подносиоца захтева;
 • није обавезно, али се по жељи грађана може приложити и фотографија величине 50х50мм ("en face", на једнобојној сивој позадини);
 • доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте у износу од 928,80 динара;
 • доказ о уплати у износу од 226,00 динара на име трошкова техничке израде личне карте;
 • доказ о уплаћеној накнади за цену обрасца пасоша у износу од:
  1.    3.000,00 динара на жиро рачун Народне банке Србије – ЗИН број: 980-333-07 са позивом на број 090501.
  2.    600,00 динара на жиро рачун Буџета Републике Србије: 840-30413845-91, модел 97, са позивом на број из табеле шифара општине пребивалишта.
 • за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка (у писаној форми).

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећих докумената:

 • извода из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, извод из матичне књиге умрлих;
 • уверења о држављанству Републике Србије.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

 

Када грађани који су већ доставили све што је потребно приликом издавања биометријске личне карте, или је већ имају, подносе захтев за издавање биометријског пасоша, потребно је да приложе:

 • важећу личну карту или потврду о предатом захтеву за биометријску личну карту;
 • доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша;
 • за хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка (у писаној форми).

 

ЗАКАЖИ ТЕРМИН (еУправа)