Грађани

Одјава возила

Возило одјављује лице које је као власник уписано у саобраћајној дозволи и евидентирано у јединствени регистар возила или лице кога је власник овластио да одјави возило. Изузетно, ако је власник возила преминуо, возило може одјавити брачни друг или сродник из првог наследног реда.

За одјаву возила потребно је приложити:

  1. регистрациони лист;
  2. саобраћајну дозволу;
  3. регистарске таблице.