Грађани

Одјава возила

Возило одјављује лице које је као власник уписано у саобраћајној дозволи и евидентирано у јединствени регистар возила или лице кога је власник овластио да одјави возило. Изузетно, ако је власник возила преминуо, возило може одјавити брачни друг или сродник из првог наследног реда:

За одјаву возила потребно је приложити:

  1. регистрациони лист;
  2. саобраћајну дозволу;
  3. регистарске таблице.