Грађани

Возачка дозвола

 

 

Повезани документи

Правилник о возачким дозволама ("Службени гласник Републике Србије ", бр.73/10)
Износи накнада за израду и издавање возачке дозволе и пробне возачке дозволе (PDF, Word)
Рачуни МУП-а ( подручне полицијске управе) са позивима на број (PDF, Word)
Износи тарифе републичких административних такси за возачке дозволе

(види табелу)