Građani

eUsluge

   
   
 

Naziv usluge

Vrsta usluge

Izdavanje ličnih karti  
Uverenje o prebivalištu – za podnosioca zahteva    
Uverenje o prebivalištu – za dete do 16 godina   
Uverenje o prebivalištu – za dete starije od 16 godina ili člana porodice   
Zakazivanje izdavanja elektronskog sertifikata za teritoriju grada Beograda

                  

Opšti postupak izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata MUP (na ličnoj karti)       
Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš       
Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za pasoš  
Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za registraciju vozila
Produženje registracije vozila na ovlašćenim tehničkim pregledima (usluga namenjena fizičkim licima)
Produženje registracije vozila na ovlašćenim tehničkim pregledima (usluga namenjena pravnim licima)
Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu)     

Podaci o saobraćajnim nezgodama za 2015. godinu za teritoriju Grada Beograda

  

Zakazivanje termina za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis

      
Obaveštavanje o predstojećem isticanju roka važenja identifikacionih dokumenata   
Prijava boravišta stranaca  
Zahtev za izdavanje uverenja o (ne)kažnjavanju

 

Legenda:  – eUsluga,  – Obrazac,  – Građani,  – Privreda

 

Portal eUprava Republike Srbije