Građani

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici čini svako ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice. To je ponašanje kojim član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog ili drugih članova porodice. Svako ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici, u skladu sa zakonom.

OBRATI SE ZA POMOĆ! NE ŠTITI NASILNIKA!

 • POLICIJA 192
 • Prijava nasilja u porodici 0800-100-600
 • Ženski centar SOS telefon protiv nasilja nad ženama i decom radnim danom (10 - 20h) 2645-328
 • SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja (14-18h) 3626-006
 • SOS Dečja linija „Broj za problem tvoj" besplatni i poverljivi pozivi (0-24h) 0800-123456
 • Savetovalište za brak i porodicu 2650-258 / Palilula (8-15.30h) 2752-224 i Zemun (8-15 h) 2695-416
 • SOS Centar za mlade (18-22h) 3192-782
 • Autonomni ženski centar – SOS telefon za podršku ženama žrtvama nasilja - 0800 100 007 (od 10h do 20h radnim danima)
 • Sigurna kuća
 • Ženska psihološka i pravna podrška – adrese i telefoni

Nasilje u porodici se, u Republici Srbiji, definiše i zabranjuje odredbama:

 1. PORODIČNOG ZAKONA (čl.197, 198, 199, 200 i 285),
 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA (Krivična dela protiv polne slobode -glava XVIII i Krivična dela protiv braka i porodice - glava XIX) i
 3. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU