Građani

Visokotehnološki kriminal

Visokotehnološki kriminal obuhvata skup krivičnih dela gde se kao objekat izvršenja i kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela javljaju računari, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi produkti u materijalnom i elektronskom obliku.

Ova definicija uključuje veliki broj zloupotreba informacionih tehnologija, kao i oblast zloupotreba u radio-difuznim tehnologijama. Tako se razlikuju krivična dela gde su računari pojavljuju kao sredstvo izvršenja (Computer Related Crime) i kao objekat izvršenja (Computer Crime), kao i krivična dela u čijem se načinu izvršenja pojavljuju elementi nezakonitog korišćenja interneta.

Broj i vrste krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, kao i ekonomsku štetu koja nastaje izvršenjem ovih krivičnih dela, veoma je teško proceniti. Međutim, broj izvršenja krivičnih dela i ekonomska šteta koja je do sada registrovana iz godine u godinu u stalnom je porastu. Načini izvršenja krivičnih dela, zbog same prirode savremenih informacionih tehnologija, veoma su raznoliki i sve sofisticiraniji.

 

Zapamtite:

Vaša deca mogu da znaju više od Vas o tehnologiji, ali Vi znate više o životu.

Ona bi, i u ovom području, trebalo da od Vas nauče kako da računare koriste na bezbedan način.