Građani

Trgovina ljudima

TRGOVINA LJUDIMA - ŠTA JE TO?

Trgovina ljudima je jedna od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti, zajedno sa trgovinom narkoticima, oružjem i pranjem novca.

Trgovina ljudima je krivično delo koje obuhvata obuhvata:

 • vrbovanje
 • prevoženje
 • prebacivanje
 • predaju
 • prodaju
 • kupovinu
 • posredovanje u prodaji
 • skrivanje i
 • držanje lica

Pri čemu se koristi:

 • sila
 • pretnja
 • zabluda
 • zloupotreba ovlašćenja
 • zloupotreba poverenja
 • zloupotreba odnosa zavisnosti
 • zloupotreba teških prilika drugog
 • zadržavanje ličnih isprava
 • davanje ili primanje novca ili druge koristi

Ljudima se trguje radi:

 • eksploatacije rada
 • prinudnog rada
 • vršenja krivičnih dela
 • prostitucije
 • druge vrste seksualne eksploatacije
 • prosjačenja
 • upotrebe u pornografske svrhe
 • uspostavljanja ropskog ili njemu sličnog odnosa
 • oduzimanja organa ili dela tela i
 • korišćenja u oružanim sukobima

Lanac trgovine ljudima podrazumeva faze:

 • regrutovanja
 • tranzita žrtve i
 • eksploatacije žrtve

Trgovci ljudima mogu biti i muškarci i žene, a najčešće su to osobe bliske žrtvama.

ŽRTVA TRGOVINE LJUDIMA MOŽE BITI SVAKO !!!

Najčešće žrtve trgovine ljudima su:

 • mlade devojke i žene
 • osobe sa malo životnog iskustva
 • siromašne i nezaposlene osobe
 • deca
 • fizički i drugi radnici

Žrtva trgovine ljudima postaje se najčešće preko :

 • oglasa za primamljive poslove u inostranstvu
 • novostečenih poznanika, koji obećavaju poslove, brak i bezbrižnu budućnost.

Ukoliko putujete u inostranstvo, turistički ili poslovno obratite pažnju na saputnike, a naročito na decu u pratnji odraslih osoba, kao i na odnos pratioca prema detetu, negativna i sumnjiva ponašanja prijavite prvom policijskom službeniku, radniku DKP i sl.

Kako se možete zaštititi i izbeći opasnost?

 • dokumenta nosite uvek sa sobom i ne dajte ih drugim osobama
 • pre polaska u inostranstvo iskopiratej pasoš i kopiju ostavite na sigurno mesto
 • porodici i prijateljima ostavite podatke gde i s kim idete
 • saznajte brojeve telefona diplomatskih predstavništava R Srbije u zemlji u koju putujete

Ukoliko ste zainteresovani za rad u inostranstvu potrebno je da vodite računa o sledećem:

 • izbegavajte oglase "LAKA ZARADA" - Budite svesni da to ne postoji!
 • Ako se ipak odlučite za takav oglas obavezno proverite njegovu pozadinu, agenciju i posavetujte se sa roditeljima, advokatom, policijskim službenicima koji se bave tom problematikom...;
 • Pre stupanja na posao uspostavite kontakt sa poslodavcem;
 • Ponuđeni Ugovor dobro pročitajte i razjasnite, ukoliko vam i najmanja sitnica nije jasna ne potpisujte Ugovor;
 • Pre odlaska u inostranstvo obavezno ostavite kopiju pasoša, vize, Ugovora, adresu, broj dostupnog telefona roditeljima, rođacima ili prijateljima u koje imate poverenja;
 • Podatke osoba sa kojima putujete, agencije, osoba preko kojih ste ugovorili posao u inostranstvu, takođe ostavite roditeljima, rođacima ili prijateljima u koje imate poverenja;
 • Pre polaska obavezno pribavite broj telefona naše Ambasade u zemlji u koju putujete, kao i brojeve telefona rođaka i prijatelja koji tamo žive;
 • Imajte u vidu da turistička viza ne podrazumeva i dozvolu za rad u inostranstvu,
 • Svoja lična dokumenta držite sa sobom, ne dajte ih drugom, osim službenim licima (policija, carina...);
 • Kopije putnih isprava obavezno držite sa sobom, u slučaju gubitka vrlo brzo se vade nova dokumenta na osnovu kopija;
 • Održavajte redovne kontakte sa roditeljima, rođacima i prijateljima u zemlji.

Kako ćete prepoznati situaciju u kojoj postajete žrtva trgovine ljudima:

 • Da li posedujete svoja dokumenta? Ukoliko ste imali dokumenta, da li su Vam oduzeta?
 • Kojim se poslom bavite?
 • Da li je Vaša odluka da radite taj posao?
 • Da li ste plaćeni za posao koji radite?
 • Da li možete da napustite taj posao kada želite?
 • Da li Vama ili Vašoj porodici prete ili Vas ucenjuju?
 • Da li ste zaključavani ili pod stalnom pratnjom/prismotrom?
 • Da li imate modrice ili druge tragove fizičkog nasilja;
 • Da li osećate znake straha i/ili depresije;

Učite svoju decu:

 • da ne prilaze nepoznatim kolima, kada neko hoće nešto da ih pita
 • da ne izlaze iz školskog dvorišta na poziv nepoznatih ljudi, koji nekoga ili nešto traže
 • da na ekskurzijama i kolektivnim putovanjima uvek idu u grupi, da se ne izdvajaju, da ne ulaze sami u kafiće, restorane ili butike
 • da nikako ne uzimaju od nepoznatih ljudi nikakve žvake, bombone, sličice
 • da na letovanju ili putovanju ne "istražuju" sami usamljena mesta ili mesta kao što su bazari, pijace, ruševine ili slično
 • da Vam se uvek jave gde i s kim idu. Tražite broj telefona njihovih drugova i ostvarite kontakt sa njihovim roditeljima