Документи

Решења

Дана 20.12.2018. године Влада  Републике Србије донела је решење о стављању више лица на Листу означених лица, у складу са чланом 4, став 1, тачка 1) Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење (Службени гласник РС, број 29/15, 113/17 и 41/18)...

Решење о стављању на листу означених лица

 

Документи